התכניות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תכנית מקצועית - במדרשה קיימות תכניות יסוד עבור מקצועות רוחביים בשרות המדינה. התכניות המקצועיות נועדו למתן כלים פרופסיונליים עבור המשתתפים, בניית קבוצת עמיתים לומדת וחיזוק הרשת המקצועית של המנהלים הבכירים. ההשתתפות בתכניות המקצועיות מותנה באישור ראש היחידה המקצועית.

תכנית רוחב - התכניות הרוחביות הינן תכניות שמטרתן העמקה ורישות של חברי הסגל הבכיר. תכניות הרוחב מתחלקות לקפסולות למידה, יחידות לימוד קצרות אשר מיועדות לכלל הסגל הבכיר משרות המדינה, ולערבי סגל בכיר. תכניות הרוחב משלבות כלים ניהוליים מתקדמים עם חזית הידע מהמומחים הטובים ביותר בתחומם. השתתפות בתכניות הרוחב מותנה בהרשמה מראש.​​

ת​כניות בסיס       ​​​​

תכניות מקצועיות  

​​​תכניות רוחביות​
 
​​​

​​