אודות המדרשה

​​​​​​​​​

 

   
             title.JPG

 


מרחב למידה ויזמות מוביל, לפיתוח מנהיגים ומנהיגות ציבורית
המחויבת לצרכי הציבור, שותפה ליצירת עתיד ולעיצוב תרבות בישראל, כחברת מופת משגשגת והוגנת​
              
 

כחלק מיישום דו"ח הרפורמה בשירות הציבורי, הוקמה בשנת 2016 המדרשה הלאומית למנהיגות ממשל וניהול, שהנה הגוף הממשלתי האמון על הכשרת הסגל הבכיר הנוכחי והעתידי של שירות המדינה. הנחת היסוד הנה כי היכ​ולת הביצועית של המגזר הממשלתי למתן מענה מיטבי לאתגרי החברה והכלכלה ​הישראלית בהווה ובעתיד,
מ​בוססת במידה רבה על המסוגלות ועל היכולת של שכבת הניהול הבכירה.

 
משימתה המרכזית של המדרשה הלאומית, היא לאפשר קפיצת מדרגה ברמת המוכנות והמסוגלות של הדרג הניהולי להתמודדות עם האתגרים הקיימים והעתידיים בחברה הישראלית. השינויים המהירים ורמת המורכבות העולה של המשימות הלאומיות מחייבים את הדרג המוביל להכיר בזכותו ובחובתו לחולל תהליכי שינוי על ידי שיתופי פעולה בין משרדיים מתוך היכרות מעמיקה עם האתגרים והצרכים המשתנים של החברה הישראלית
 
​​​​​​​