תכנית עתודה

​​​

  

על התכנית

 תהליך הלמידה בתכניות המדרשה הלאומית בכלל ובתכנית העתודה לסגל הבכיר בפרט, מטרתו לחזק את המאפיינים הייחודיים של הפרט ואת המאפיינים הייחודיים של קבוצה נבחרת שעתידה בשנים הקרובות להוות חלק מהנהגה הבכירה במדינה. זאת באמצעות למידה משותפת המבוססת על חשיפה למגוון תחומים ודמויות וכן על הידע והניסיון שמביאים עמם העמיתים.

 

מטרות

מטרת העל של תכנית העתודה לסגל בכיר היא לפתח ולשפר את יכולות הניהול והמנהיגות  של המנהלים
בשירות המדינה בתפקידם הנוכחי ולהרחיב את נקודת המבט וההיכרות עם תהליכי העבודה והאתגרים של המערכת הממשלתית.
התכנית תפעל להכשיר את העתודה לסגל הבכיר להוות גורם משפיע ומחולל שינויים משמעותיים על-ידי:

  • פיתוח זהות אישית מנהיגותית וחיזוק תחושת המחויבות והמסוגלות להובלה ולהטמעה של תהליכי שינוי.

  • העמקת הידע והמיומנויות של העמית בתחומי הידע ההכרחיים לשיפור האפקטיביות והביצועים הניהוליים בעולמות התוכן הרלוונטיים לשירות המדינה.

  • חיזוק הזהות הקבוצתית של העמיתים כקבוצה שעתידה להוביל ולהשפיע על המגזר הציבורי.

  • פיתוח ראייה אסטרטגית ומערכתית על-ידי זיהוי שותפים פוטנציאליים ויצירת שיתופי פעולה.

 

 

שיטת הלימוד

תהליך הלמידה במסגרת תכנית העתודה לסגל הבכיר, משלב למידה אישית בקבוצה, למידת עמיתים, התנסות חווייתית, ולמידה יישומית. במקביל לתהליך הלמידה הקבוצתי יעברו העמיתים תהליך של פיתוח אישי. כל עמית יעבור תהליך אבחון ניהול אישיות לצורך זיהוי אתגר אישי מרכזי לעבודה וליווי במהלך התכנית.

 

 

​קהל יעד

התכנית מיועדת למנהלים בשירות המדינה, שמטרתה לשלבם בעתיד בסגל הבכיר. זאת, נוכח אתגרי התפקיד המשתנים ורמת המורכבות העולה של המשימות הלאומיות.

מחזור ראשון של התכנית נפתח בחודש פברואר 2017 ויימשך כעשרה חודשים, במתכונת של מספר ימים מרוכזים אחת לחודש. מחזור שני נפתח ביולי 2017 ומחזור שלישי ייפתח בדצמבר 2017.