תכנית מטמון

​​​​

על התכנית

תכנית מטמון, הינה תכנית הכשרה מקצועית ייחודית, אשר פותחה ומועברת בשיתוף עם אגף ממשל וחברה במשרד ראש- הממשלה ואגף תקציבים במשרד האוצר. התכנים המועברים נבנו על בסיס סקירת התכנים הנלמדים בתכניות שונות העוסקות בכלכלה, חברה, תקצוב ותכנון, בשירות הציבורי והפרטי וכן על בסיס איתור צרכים וראיונות עם מובילי תכנון ותקצוב.

 

מ​טר​ות​​

  • חיזוק אחריותם המקצועית והניהולית של מובילי תכנון ותקצוב במשרדים השונים.

  • יצירת רשת עמיתים וקהילת ידע מקצועית ניהולית של מובילי תכנון ותקצוב, לצורך היוועצות, למידה וחשיבה משותפת, כזו הממשיכה לפעול גם לאחר סיום התכנית.

  • יצירת תשתית לשיתופי פעולה בין-משרדיים.

  • הקניית כלים כמענה לדילמות מקצועיות של המשתתפים.

  • העמקת החיבור בין תהליכי תכנון ותקצוב בממשלה.

 

 

שיטת הלימוד​​​

התכנית תיסוב סביב שישה תכני יסוד מרכזיים: תפיסת תפקיד מוביל תקצוב בשירות המדינה, ניהול תקציב וכלכלה בראייה רחבה וגלובאלית, תכנון וניהול תקציב למול יעדים- אסטרטגיים, 'מימון תוצאתי', הובלת תהליכי שינוי במציאות מורכבת ומשתנה, הרחבת ארגז הכלים המקצועי והניהולי.

ימי הלמידה יכללו הרצאות, סדנאות מעשיות ומפגשי למידה קבוצתיים. בנוסף, תשולב בתכנית למידה התנסותית באמצעות דיונים, במות עמיתים וסיור לימודי.

התכנית היא בהובלה משותפת של אגף תקציבים, אגף ממשל וחברה והמדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול.

 

 

​קהל יעד


התכנית מיועדת למובילי תכנון ותקצוב במשרדים, המובילים שינויים מקצועיים בתחומי עשייתם, לטובת כלל המערכת .

 מספר המשתתפים בתכנית עומד על כעשרים משתתפים במחזור.

       
​​​