התכניות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


תכניות רוחב - התכניות הרוחביות הינן תכניות שמטרתן העמקה ורישות של חברי הסגל הבכיר. תכניות הרוחב מתחלקות לקפסולות למידה, יחידות לימוד קצרות אשר מיועדות לכלל הסגל הבכיר משרות המדינה, ולערבי סגל בכיר. תכניות הרוחב משלבות כלים ניהוליים מתקדמים עם חזית הידע מהמומחים הטובים ביותר בתחומם. השתתפות בתכניות הרוחב מותנה בהרשמה מראש.​​

תכנית מנהלים בכירים בחברות הממשלתיות - 

בתוכנית לפיתוח מנהלים בכירים בחברות הממשלתיות,  משתתפים 25 בכירים ובכירות מדרג מדווחי מנכ"לים ומדווחי סמנכ"לים מקרב 18 החברות הממשלתיות העיקריות.
מדובר על מיזם משותף של המדרשה הלאומית למנהיגות ממשל וניהול עם רשות החברות, תכנית לפיתוח אישי אינטנסיבית של 29 ימי הדרכה שנועדה לשפר את רמת הניהול בחברות, לחברת את הבכירים ביחד לצורך קידום שיתופי הפעולה בין החברות ,לשיתוף ידע ולשיפור ביצועים.
התוכנית משלבת בין תכני מנהיגות וניהול, הרחבת ידע לגבי המגזר הציבורי והחברות הממשלתיות וכן חטיבה עיסקית, הכוללת סדנאות בחדשנות, טכנולוגיה ושירותיות.
עמיתי התוכנית עברו מיון בתוך החברות שלהן וכן מיון נוסף על ידי צוות רשות החברות והמדרשה הלאומית.


ת​כניות יסוד       ​​​​

תכניות מקצועיות  

​​​תכניות רוחביות​
 
​​​

​​