תכנית סגל בכיר

​​​​

​  

על התכנית

תהליך הלמידה בתכניות המדרשה הלאומית בכלל ובתכנית העמיתים של הסגל הבכיר בפרט, מכוון לחזק את המאפיינים הייחודיים של הפרט ואת המאפיינים הייחודיים של קבוצת ההנהגה הבכירה, באמצעות למידה משותפת המבוססת על הידע והניסיון הרב שמביאים עמם העמיתים.

כל זאת מתוך הנחה שחיבור של הכוחות והיתרונות היחסיים של העמיתים יהווה מכפיל כוח, כך שקבוצת ההנהגה בשירות המדינה תחולל שינויים שישפיעו ויאירו על השירות הציבורי ועל החברה בישראל.

הוגדרו שישה תכני יסוד, שייכללו בתכנית העמיתים לסגל הבכיר ובכל אחת מהתכניות במדרשה: מנהיגות וערכים, ניהול, ממשל, חברה, כלכלה וחדשנות.

                    

 

מטרות

מטרת העל של תכנית העמיתים לסגל הבכיר הינה לבסס ולפתח את יכולות המנהיגות והניהול של המנהלים הבכירים בשירות המדינה נוכח אתגרי התפקיד המשתנים ורמת המורכבות העולה של המשימות הלאומיות.

כמו כן, התכנית תפעל לחיזוק היכולת של הסגל הבכיר להשפיע ולחולל שינויים מערכתיים
על-ידי:

  • חיזוק הזהות הקבוצתית של העמיתים כקבוצה מובילה ומשפיעה במגזר הציבורי.
  • פיתוח זהות אישית מנהיגותית וחיזוק תחושת האחריות להובלה של תהליכי שינוי.
  • פיתוח ראייה אסטרטגית ומערכתית רחבה על-ידי זיהוי שותפים פוטנציאליים וחיזוק שיתופי פעולה בין משרדיים ובין מגזרים.
  • חיזוק המומחיות של העמית בתחומי הידע ההכרחיים לשיפור האפקטיביות והביצועים הניהוליים וחיזוק איכות השירות לאזרח לצורך מימוש מטרות אלה.  

בנוסף, יפעלו התכניות לחיזוק המודעות, הרחבת הידע ושיפור היכולות בנושאים: תפיסת תפקיד משרת ציבור, הובלה וניהול שינוי, ראייה אסטרטגית ומערכתית.

             

 

שיטת הלימוד

תהליך הלמידה במסגרת תכנית הסגל הבכיר, משלב למידה אישית בקבוצה, למידת עמיתים, התנסות חווייתית, ולמידה יישומית.
במקביל לתהליך הלמידה הקבוצתי יעברו העמיתים תהליך של פיתוח אישי. כל עמית יעבור תהליך הערכה של 360 לצורך זיהוי אתגר אישי מרכזי לעבודה וליווי במהלך התוכנית.

התכנית מגוונת מאוד במתודות הלמידה ותכלול הרצאות, סדנאות, רבי שיח, פעילות חוץ (outdoor) וסיור למידה בחו"ל.
במסגרת התכנית יקדמו העמיתים, בקבוצות עבודה בין משרדיות, נושאים מערכתיים שהוגדרו על ידי מנכ"לים ושרים כנושאים רוחביים בליבת העיסוק של הממשלה.

התכנית תבוצע בהובלה משותפת עם מומחי תוכן מקרב גורמי מקצוע בכירים במשרדי הממשלה: אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה, אגף תקציבים במשרד האוצר, משרד הכלכלה ועוד.

הלמידה תתקיים במתכונת של שלושה ימים מרוכזים אחת לחודש, בנוסף למספר מפגשים ייעודיים לקידום הנושאים המערכתיים וסיור חו"ל. התכנית תיחתם בכנס מרכזי בהשתתפות שותפים אסטרטגיים ובכירים בשירות המדינה להצגת תוצרי העבודה של העמיתים.​

 

​קהל יעד              

  • מכהנים במשרות במתח דרגות 42-44 בדירוג המח"ר או בדרגות המקבילות בדירוגים אחרים.
  • לאחר סיום בהצלחה של תקופת ניסיון בכהונה בתפקיד הנוכחי.
  • אופק שירות של ארבע שנים ומעלה.
  • עדיפות תינתן למכהנים במשרות סגל בכיר מוביל.
  • עדיפות למועמדים שבמהלך חמש השנים האחרונות לא השתתפו בתכניות הכשרה ביו משרדיות למנהלים, בהיקף של 200 שעות ומעלה(כדוגמת תכנית וקסנר, תכנית אלכ"א, תואר שני במדיניות ציבורית ועוד).

 

       

 

     ​