התכניות

תאריך:  

​​​​

במדרשה שלושה סוגי תכניות עיקריים אשר פונים לקהלי היעד השונים של אוכלוסיית הסגל הבכיר.

תכנית היסוד- בציר ההיררכי של שרות המדינה, קיימות שני סוגי תכניות, תכנית העמיתים לסגל הבכיר ותכנית העתודה לסגל הבכיר.

תכנית העמיתים לסגל הבכיר, תכנית הדגל של המדרשה, בה משתתפים מנהלים בכירים מכהנים אשר נבחרו מתוך המשרדים. בכל תכנית רק 25 עמיתים שסומנו ע"י המשרדים כמנהלים מצטיינים ושהמשרד מעוניין להשקיע בפיתוחם האישי.

תכנית העתודה לסגל הבכיר, תכנית ייחודית בה משתתפים רק חברי העתודה, בוגרי התכנית מאותרים ע"י המשרדים השונים ונבחרים להיות העתודה הניהולית. כחלק מהיותם עתודה ניהולית, זכאים המשתתפים לתכנית​ הכשרה מגוונות אשר מכשירה אותם לתפקידי הניהול הבכיר בשרות המדינה.

תכנית מקצועית- במדרשה קיימות תכניות יסוד עבור מקצועות רוחביים בשרות המדינה. התכניות המקצועיות נועדו למתן כלים פרופסיונליים עבור המשתתפים, בניית קבוצת עמיתים לומדת וחיזוק הרשת המקצועית של המנהלים הבכירים. ההשתתפות בתכניות המקצועיות מותנה באישור ראש היחידה המקצועית.

תכנית רוחב- התכניות הרוחביות הינן תכניות שמטרתן העמקה ורישות של חברי הסגל הבכיר. תכניות הרוחב מתחלקות לקפסולות למידה, יחידות לימוד קצרות אשר מיועדות לכלל הסגל הבכיר משרות המדינה, ולערבי סגל בכיר. תכניות הרוחב משלבות כלים ניהוליים מתקדמים עם חזית הידע מהמומחים הטובים ביותר בתחומם. השתתפות בתכניות הרוחב מותנה בהרשמה מראש.​​

​​​


   ת​כניות בסיס


     


  תכניות מקצועיות


    ​      ​​
​ ​

    תכניות רוחביות


    


​​​​​​​​​​